Jímky od nás jsou kvalitní a za super cenu

Jímky slouží k zachycení splaškových a ostatních vod obsahujících škodlivé látky z menších zdrojů, jako jsou rodinné domky, chaty atd., u kterých není možnost vypouštěním do kanalizace. Vyrábíme velké množství těchto jímek, ale rádi vyrobíme jímku (tvar a rozměr) na přání zákazníka.

Jímky jsou v podstatě vodotěsné nádrže a u plastových jímek tomu není jinak. Svědčí o tom i takzvané Osvědčení o zkoušce vodotěsnosti dle ČSN750905, kterým naše plastové jímky disponují. Kruhové víko má na své spodní straně systém žeber, která jsou přivařena k vnitřnímu plášti a ke středovému sloupku.

Dno je tvořeno deskou stejné tloušťky jako plášť, tedy 5 mm. Víko je silné 8 mm. Přístup do plastové jímky je umožněn průlezem o průměru 600 a výšce 300 mm.

Jímky vyrábíme z polypropylénu (PP), který je naprosto vyhovujícím materiálem pro stavbu jednoduchých aplikací - např. nádrží na vodu a septiků. Vlastnosti desek z polypropylenu jsou houževnatost, tvarová stálost, netříštivost, snadná opracovatelnost a svařitelnost. Samotné plastové jímky disponují vysokou životností.

Veškeré výrobky jsou certifikovány a je na ně vydáno stavební technické osvědčení. Použitý materiál odpovídá ČSN a je certifikován hlavním hygienikem ČR. Veškeré výrobky jsou testovány hydrostatickou zkouškou. Více informací naleznete na našich stránkách – kontaktujte nás.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.