Ako sa vymieňa náplň v tlačiarni

Pri vyberaní starej náplne potrebujete najprv zapnúť tlačiareň a otvoriť priestor, kde sa pohybuje tlačová hlava (prípadne kde sa nachádzajú tonery). Uvoľnite kryt tlačovej hlavy. Nie však rukou, ale niektorým z tlačidiel tlačiarne, ktorá hlavu sama pripraví  na výmenu. Starý cartridge uvoľnite stlačením zaisťovacieho mechanizmu a vyberte ju. Pri laserových tlačiarňach stačí otvoriť/vytiahnuť priestor, kde sa nachádza toner.

Okamžite po vybratí starej náplne je potrebné do tlačiarne vložiť novú, aby hlava nezaschla. Otvorte balenie, v ktorom je nová náplň. V prípade atramentovej náplne s ňou niekoľkokrát zatraste. Tonerom tiež niekoľkokrát vodorovne pohýbte, čím sa náplň rovnomerne rozmiestni. Odstráňte ochranné prvky ako fólie, alebo plastové krytky z novej náplne a umiestnite ju zacvaknutím do tlačiarne. Ak má nová náplň na sebe čip dajte si pozor, aby ste sa ho nedotkli. Tlačiareň by potom nepracovala správne. Všetky kryty pozatvárajte v opačnom poradí ako tomu bolo pri otváraní. Tlačiareň bude o pár okamihov pripravená na ďalšiu prácu.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.