Jak rozšířit e-mailovou databázi

Myslím, že to, že lidé velmi rádi soutěží je všem jasné a nemusíme o tom vůbec pochybovat. A rozhodně není nutné, aby se v soutěžích vyhrávaly výhry, které mají vysokou cenu. Lidé, kteří využijí nabízené soutěže na internetu, si málokdy uvědomí, že právě soutěž je jedním z nejpopulárnějších marketingových nástrojů, které v marketingu firmy využívají. Jejich prostřednictvím lze skvěle propagovat firmu a její výrobky či služby a také získat hodně nových klientů a dostat se do podvědomí lidí. A pokud marketing firmy dobře vymyslí a zrealizuje soutěž nebo soutěže, má tak velikou šanci získat od zákazníků a účastníků soutěže důležité a cenné informace a Vy jako firma tak můžete své zákazníky lépe pochopit a pochopit jejich potřeby a to znamená pro vaši firmu další možnost jak navýšit své zisky. Jak už bylo řečeno, správná a dobře vymyšlená soutěž Vám tedy přinese nové a potencionální zákazníky, zlepší se pozice vašich stránek ve vyhledávání, dostanete se do širšího podvědomí lidí a můžete získat cenné informace od účastníků soutěže. Proč tedy nevyužít tento efektivní nástroj a nepřilákat návštěvníky na Vaše webové stránky a ještě navíc získat potřebné kontakty přímo na ně. Právě díky internetové soutěži, si Vaše stránky soutěžící zapamatuje a seznámí se s jejich obsahem a v případě potřeby se na Vás obrátí. A to je jednou z hlavních konkurenčních výhod v porovnání s anonymní konkurencí. Také si prostřednictvím internetové soutěže můžete rozšířit emailovou databázi, kterou využíváte k odesílání newsletteru.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.