Pytel na odpadky do odpadkových košů

Jsme konzumenti a dnešní moderní doba nás žene k tomu, abychom produkovali stále více odpadu v našich domácnostech. Sami si uvědomte, pokud se vysloveně nesoustředíte na to, abyste obalů měli co nejméně, kolik toho vyhodíte každý den, každý týden a každý měsíc a mnohdy i naprosto zbytečně. Je pravda, že požadavky dnešní doby jsou takové, že jsme vlastně šťastni za to, že můžeme potraviny nakoupit ve speciálním obalu a máme jistotu, že vše je hygienicky v pořádku. Zamysleme se tedy nad tím, jak alespoň odpad efektivně třídit, abychom zmírnili dopady své vlastní produkce odpadu na životní prostředí, neboť ty, jak všichni víme, jsou rozhodně nemalé. Základem je samozřejmě několik odpadkových košů a v každém z nich samostatný pytel, do kterého odpadky budeme házet. Dnes už asi nikoho nepřesvědčíme, aby pytle nepoužíval a každý den odpadkový koš umýval od zbytků z odpadků. Můžeme však použít místo pytlů i igelitové sáčky , které například dostaneme v obchodě k pečivu a podobně. A pak už se jen rozhodnout, že opravdu budeme třídit a různé potravinové fólie a jiné obaly opravdu dávali k plastům, papíry do krabice k papírům a směsný odpad také zvlášť. Je to jednoduché, stačí jen začít.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.