Krizové řízení pro firmy i obce

Služba FACT24, flexibilní a výkonné řešení jak pro podniky, tak organizace, spolky či sdružení, u kterého jde především o efektivní vyhlašování poplachů, krizového managmentu a spouští krizové řízení. V Česku se nejčastěji jedná o postupy orgánů veřejné správy, podnikatelského subjektu nebo jiné organizace v případě krizové situace (krizová opatření). Krizové plány k ochraně veřejného zájmu zpracovávají orgány veřejné správy. Krizových situací je cel škála, zejména se jedná o mimořádné události, jako například nehoda, záplava, porucha, požár, výpadek energie, surovinových zdrojů, dodavatelů a podobně.

Krizové řízeníje v podstatě souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace, krizovou situací mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu.

V závažných případech má zákazník k dispozici pro aktivaci předem definovaných scénářů poplachu nebo konference dvě možnosti volby – telefonicky nebo přes internet, případně obojí. V závažných případech vytočí zákazník mezinárodní servisní číslo služby FACT24 a aktivuje stisknutím tlačítek na telefonu požadovaný scénář poplachu nebo konference.

Krizové řízení pro řešení těchto problémů je dnes již čím dál rozšířenějším, bezpečným a spolehlivým partnerem ve chvílích, kdy opravdu potřebujete. O službě se více dozvíte na našich stránkách.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.